Innowacje

Innowacje Procesowe

Nasza przewaga konkurencyjna w dużym stopniu opiera się na możliwości realizowania procesów księgowych, finansowych i kadrowych szybciej, taniej i bardziej efektywnie. Dzięki ciągłej innowacji możemy usprawniać procesy nasze i naszych klientów, zmieniać postrzeganie roli księgowości w firmie, a także lepiej zarządzać rozproszonymi informacjami. Główne obszary innowacji procesowych to m.in.:

Proces elektronicznego obiegu dokumentów

  • Zapewnienie dostępu do właściwych informacji na każdym etapie procesu, skrócenie czasu realizacji procesu i zaangażowania zasobów ludzkich po stronie klienta.
  • Usprawnienie procesów opisywania i zatwierdzania faktur.
  • Eliminowanie wąskich gardeł w zarządzaniu dokumentami w organizacjach

Procesy finansowo-księgowe

  • Szybsza realizacja czynności finansowo-księgowych, redukcja kosztów obsługi i realizacji procesu, zwiększenie widoczności na kluczowe metryki, itd.
  • Wykorzystanie własnych doświadczeń w budowie i realizacji procesów do usprawniania procesów klienta.

Procesy kadrowo-płacowe

  • Znaczące skrócenie czasu obsługi spraw administracyjnych pracowników
  • Standaryzacja procesów zarządzania kadrami i płacami w oparciu o najlepsze praktyki 

 

Korzyści

 


Większa skuteczność decyzji biznesowych dzięki lepszemu wglądowi w działalność przedsiębiorstwa np. możliwość łatwego dostępu do bieżących informacji o kosztach poszczególnych działań w organizacji


Większa produktywność i efektywność pracowników dzięki eliminacji tradycyjnego papierowego obiegu dokumentów oraz ręcznego księgowania


Możliwość walidacji raportów i oceny sumarycznych szczegółów, które złożyły się na dany wynik


Łatwy dostęp do skanów faktur zakupu podczas generowania przelewów bankowych z systemu

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego. Z przyjemnością dostarczymy więcej szczegółów i przygotujemy ofertę dla Państwa firmy.

Skontaktuj się z nami