Incana S.A.

incana-logo

Branża: Produkcyjna
Rodzaj działalności: Producent dekoracji ściennej
Lokalizacja: Ścinawa

W momencie rozpoczęcia projektu, klient posiadał 3 odrębne systemy – do prowadzenia księgowości, zarządzania sprzedażą i magazynem. Ponadto w firmie nie funkcjonowały elektroniczne narzędzia – do zarządzania produkcją, obiegiem dokumentów i zamówieniami.

Kluczowe wyzwania

1

Brak dostępu do właściwych informacji z uwagi na rozproszenie i niejednolity format danych

2

Funkcja biura rachunkowego ograniczała się jedynie do zaspokojenia sfery podatkowej

3

Liczne nieefektywności realizowanej pracy – podwójne wprowadzanie danych i rozliczeń, śledzenie rozrachunków, itd.

4

Brak możliwości precyzyjnego określenia rzeczywistych kosztów produkcji na poszczególnych etapach

5

Utrudnione śledzenie rentowności działów firmy i rodzajów wykonywanej działalności

6

Zatory w zatwierdzaniu faktur zakupu i przekazywaniu do księgowości

7

Brak kontroli nad zamówieniami składanymi do dostawców

8

Niska skuteczność procesu ściągania wierzytelności przy jednoczesnym dużym koszcie

9

Czasochłonne, ręczne przygotowywanie raportów dobowych dla Zarządu, kierowników działów i handlowców

Wdrożone rozwiązania

Po zapoznaniu się z kluczowymi wyzwaniami klienta i po analizie bieżących procesów, zarekomendowaliśmy wdrożenie dwóch zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem i elektronicznego obiegu dokumentów. Naszą rekomendacją było wykorzystanie systemu ERP firmy HansaWorld oraz Invoices firmy Readsoft – w połączeniu najlepiej spełniały oczekiwania klienta.

Innowacje technologiczne

W ramach wdrożenia uruchomiliśmy następujące moduły
systemu Standard ERP by HansaWorld:

 • CRM,
 • Zamówienia Sprzedaży,
 • Księga Sprzedaży,
 • Zarządzanie Cenami,
 • Magazyn,
 • Produkcja,
 • Zamówienia Zakupu,
 • Menedżer Zadań,
 • Powiadomienia,
 • Wydatki Pracownicze,
 • Księga Główna,
 • Środki Trwałe

Innowacje procesowe

Po analizie potrzeb klienta, wdrożyliśmy następujące
mechanizmy usprawniające procesy wewnątrz firmy:

 • Księgowość obiektowa
 • Procedury elektronicznego zatwierdzania faktur i zamówień zakupu
 • Mechanizm Automatycznych Wezwań Do Zapłaty
 • Automatyczne raportowanie
 • Szybkie płatności do dostawców
 • Dystrybucja faktur sprzedaży drogą elektroniczną – faktury ECOD oraz konwencjonalny PDF
 • Automatyczne generowanie dokumentów w spółce zależnej (Sprzedaż – Zakup)

Wartość dodana i korzyści dla klienta

Lepsza kontrola nad przedsiębiorstwem i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji dzięki dostępności właściwych informacji o kluczowych obszarach przedsiębiorstwa


Znaczące odciążenie Zarządu i administracji firmy dzięki uproszczeniu i automatyzacji procedur akceptacji i przekazywania dokumentów zakupowych do zewnętrznej księgowości


Uwolnienie zasobów klienta dzięki optymalizacji procesów i eliminacji podwójnie wykonywanych czynności


Możliwość kontroli kosztu przed jego poniesieniem dzięki wprowadzeniu procedur elektronicznej akceptacji Zamówień Zakupu


Łatwość w zarządzaniu kosztami produkcji dzięki precyzyjnej lokalizacji czynników kosztowych na poszczególnych etapach i na różnych wymiarachRedukcja kosztów procesu ściągania wierzytelności dzięki pełnej automatyzacji: dystrybucji przypomnień, wezwań do zapłaty drogą e-mail


Swoboda w podejmowaniu kluczowych decyzji uzyskana dzięki możliwości badania rentowności poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz obszarów działalności firmyIstotne usprawnienie procesu regulowania zobowiązań dzięki funkcji bezpośrednich płatności w systemie i dostępie do aktualnego wykazu niezapłaconych faktur


Opinia klienta

“(..) nowatorskie rozwiązania zaproponowane i wdrożone przez firmę Ekkom odciążyły naszych pracowników i usprawniły działanie całej firmy.

Polecamy firmę Ekkom jako sprawdzonego i solidnego partnera biznesowego.

Ryszard Bartosik
Prokurent
Incana S.A.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego. Z przyjemnością dostarczymy więcej szczegółów i przygotujemy ofertę dla Państwa firmy.

Skontaktuj się z nami